top of page

Kayıp Plaka

Özellikle plaka hırsızlığı durumunda, plakalardan biri veya her ikisi de kaybolursa, bunu derhal bildirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Öncelikle plakaların kaybolduğunu polise bildirin. Bunu yaparak plakanız kullanarak işlenebilecek cezai veya idari suçlardan yargılanmanızı önleyebilirsiniz. Kaybettiğinizi bildirdikten sonra size yeni bir plaka verilecek ve eski plaka bloke edilecektir.

Gerekli belgeler:

 

 • Plaka değişikliği için imzalı başvuru

 • Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung (Kayıt sertifikası) bölüm I

 • Fahrzeugbrief / Zulassungsbescheinigung (Kayıt sertifikası) bölüm II

 • Mümkünse mevcut araç plakası

 • İkametgâh belgesi kayıtlı pasaport veya kimlik belgesi

 • Hırsızlık beyanı

 • Geçerli TÜV sertifikası

 • Varsa iş yapma ruhsatı için yeniden kayıt belgesi (sahibi tüccar ise)

 • Varsa ticaret sicili kayıt sureti ve şirket mührü (sahibi tüzel kişi ise)
  Yeniden plaka alma formunu indir, vekaletnameyi indir

bottom of page