top of page

Gümrük Plakası

Federal Almanya Cumhuriyeti’nden Almanya’da kayıtlı olmayan bir motorlu taşıtı ihraç etmek için gümrük plakası gereklidir. Aynı durum, önceden Federal Almanya Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan ve artık bu statüye sahip olmayan araçlar için de geçerlidir.

Gerekli belgeler:

 • İmzalanmış ruhsat başvurusu ve vekaletname

 • İmzalanmış SEPA otomatik ödeme talimatı

 • Fahrzeugschein / Zulassungsbescheinigung (Kayıt sertifikası) bölüm I

 • Fahrzeugbrief / Zulassungsbescheinigung (Kayıt sertifikası) bölüm I

 • Doppelkarte (Sigorta tasdik kartı)

 • geçerli TÜV sertifikası

 • İkametgâh belgesi kayıtlı pasaport veya kimlik belgesi

 • Varsa iş yapma ruhsatı için yeniden kayıt belgesi (sahibi tüccar ise)

 • Varsa ticaret sicili kayıt sureti ve şirket mührü (sahibi tüzel kişi ise)
  Vekaletname içeren ruhsat dilekçesini indir, SEPA otomatik ödeme talimatını indir

bottom of page